χάρτες νέφωσης & ηλεκτρικής δραστηριότητας

ο καιρός στην Ελλάδα

 Τοποθεσία: 38.4642 23.6026  Υψόμετρο: 35 μέτρα

 Μετ. Σταθμός: Ambient Weather WS-1400-IP  Λογισμικό: Weather Display v.10.37S

 Διακομιστής: AWS, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2, t2-micro) MS Win 2012 SRV

 Ποτέ μη βασίζετε οποιεσδήποτε σημαντικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από την ιστοσελίδα του Μετ. Σταθμού Χαλκίδας

designed by ChalkisWeather.gr

Creative Commons License

© 2006 - 2017